Dezinfekční ubrousky Medipal alkoholové 200ks

ALKOHOLOVÉ DEZINFEKČNÎ UBROUSKY V DÓZE 200ks

Tyto vysoce účinné univerzální ubrousky obsahují isopropylalkohol (IPA). Jsou vyrobené z vysoce kvalitního materiálu neuvolňujícího vlákna a umožňují kontrolované uvolňování roztoku s cílem zajistit optimální dezinfekční účinek v každém ubrousku.
• Ubrousky pro dezinfikování povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků, které jsou připravené k použití.
• Ideální pro všechny povrchy vyrobené z materiálů, které jsou rezistentní vůči alkoholu.
• Obsahují 70% isopropylalkohol.
• Nezanechávají šmouhy.
• Pro dezinfikování všech dotykových povrchů a drobného neinvazivního zdravotnického
vybavení.
• Testované v souladu s normou EN 16615 –„zkouška na 4 polích“.
• Mikrobiologická aktivita za 60 sekund proti bakteriím, kvasinkám, mykobakteriím
a virům (včetně norovirů).
Aktivní složky:
Isopropanol 70% obj.

Návod k použití:
K dezinfekci povrchu použijte jeden ubrousek. Povrch nechte uschnout. V případě silně znečištěných povrchů můžete potřebovat více ubrousků. Nepoužívejte na površích, které nejsou odolné vůči alkoholu. Ubrousky nepoužívejte opakovaně. Nepoužívejte na pacientech a na invazivních prostředcích. Po použití nechte povrch před dalším použitím uschnout. Dodržujte dobu působení, abyste docílili mikrobiologického účinku.Next Post

disiCLEAN ANTIBACTERIAL GEL Aloe Vera

So Lis 28 , 2020
Kapalný přípravek k hygienické desinfekci rukou s baktericidní účinností. Používá se neředěný, vtírá se do suchých rukou, neoplachuje se vodou. Hygienická dezinfekce rukou5 ml přípravku vtírat po dobu jedné minuty do suchých rukou až k zápěstí. Bezpečnost a první pomoc VAROVÁNÍ H226 Hořlavá kapalina a páryP102 Uchovávejte mimo dosah dětíP210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm […]